Skryt om Tankeborgen 

  • Hög personaltäthet med behörig personal
  • Små arbetsgrupper
  • Bra inne- och utemiljö
  • Eget skolkök
  • Sång, musik och teater
  • Vår profil är natur, kultur och företagsamhet
  • Egen pedagogik enligt Svartlåmodellen

 

Vår profil

Tankeborgens profil är natur, kultur och företagsamhet vilket genomsyrar all verksamhet.

Natur 

Svartlå ligger vackert beläget vid Luleälven och skogar med berg och fiskesjöar. Många som bor här är natur- och friluftsintresserade. Därför är naturen ett tema som återkommer i många av våra arbeten och vävs in på olika sätt i undervisningen. Strävar vi efter att återkommande nyttja naturen i all undervisning

Kultur

Skolan är hjärtat i byn och en självklar plats att sprida kultur i glesbygden, till barnen och till övriga bybor. Barnen får extra stimulans i musik, bild, teater, dans, bland annat under elevens val. Utländsk kultur får barnen via en vänskola i Nepal. 

Företagsamhet 

Byn Svartlå med drygt 300 invånare har närmare 40 företag och stark företagsanda. Skolan ska stimulera barnen att fortsätta i den andan. Företagsamhet finns på schemat från 6 års ålder upp till sjätte klass och eleverna driver ett eget café för allmänheten. Detta ger kreativa, ansvarstagande och engagerade elever och en studiemiljö som är stimulerande, rolig, öppen och utvecklande.

 
template joomla 1.7

 logo tankeborgen 121129

Tankeborgen Svartlå Fria
Övre Svartlå 29
961 98 Boden
Telefon till förskolan:  0928-40054
Telefon till skolan: 0928-40013
e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.