FritidsFritidsverksamheten på Tankeborgen ses i bland som en förlängd skoldag, där skola och fritids går in i varandra.  

Den fria leken har stort utrymme, men olika aktiviteter erbjuds där barnen själva väljer om de vill delta.

Exempelvis: Skapande verksamhet, rörelse, musik samt utflykter i närområdet. Barnen börjar fritidsdagen med frilek ute. 

Några gånger per år har fritids även Öppet hus för föräldrar och intresserade bybor.                                                                                                                      

Skriv ut